İç Kontrol

1-KONTROL  ORTAMI VE STANDARTLAR

1.1-Ulusal Etik Mevzuat Listesi 

1.2-Etik Değerler Ve Dürüstlük

1.3-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

2-MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

2.1-Misyon ve Vizyon

2.2-Organizasyon Yapısı

2.3-Personel Listesi

2.4-Görev Dağılım Listesi

2.5-Görev Yetki ve Sorumluluklar

3-HASSAS GÖREVLER BROŞÜRÜ ve HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

3.1-Hassas Görevler Broşürü

4-KAMU HİZMET ENVANTERİ STANDARTLARI 

 4.1-Kamu Hizmet Envanteri 

 4.2-Kamu Hizmet Standartları