İç Kontrol

1-KONTROL  ORTAMI VE STANDARTLAR

          1.1-Ulusal Etik Mevzuat Listesi 

          1.2-Etik Değerler Ve Dürüstlük

          1.3-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

2-MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

          2.1-Misyon ve Vizyon

          2.2-Organizasyon Yapısı

          2.3-Personel Listesi

          2.4-Görev Dağılım Listesi

          2.5-Görev Yetki ve Sorumluluklar

3-HASSAS GÖREVLER BROŞÜRÜ ve HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

          3.1-Hassas Görevler Broşürü

4-KAMU HİZMET ENVANTERİ STANDARTLARI 

          4.1-Kamu Hizmet Envanteri 

          4.2-Kamu Hizmet Standartları