Tarihçe

TARİHÇE

Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü; 01/08/2019 tarihli ve 2019/1385 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur.