Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü; lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırmalarda ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, alanında ulusal ve uluslararası normlara göre eğitim ve öğretim alan, araştırmalar yapabilen, etik değerlere bağlı olan, öz güveni yüksek, yenilikçi, rekabetçi, üretken, liyakat sahibi ve insanlığa hizmet eden bilim insanları yetiştirmektir.

 

VİZYON

Vizyonumuz Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü'nün bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, öğretim ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün düzeyde araştırmalar yapabilen, ulusal ve uluslararası kesimlerce tanınan ve aynı zamanda kabul gören bir enstitü olmaktır.