Hakkında

Amaçlar

Türkiye’nin stratejik, siyasal, ekonomik ve dini öneminin öne çıktığı günümüzde buna karşılık gelecek ve bu gelişmeleri destekleyecek otantik bilgi üretimi ve alanında uzman kadroların önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle “Kıraat İlmi Enstitüsü” nün temel amaçlarından biri, topluma yön verecek İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ve mezunlarına Kur’an kıraatının gelişim süreci açısından açılım sağlayacak bilim insanlarını yetiştirmek için gerekli lisansüstü eğitim ve öğretim desteğini sağlamaktır.

Kur’an İlimleri ve Kıraatı alanında otantik ve objektif bilgilerle yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Kur’an metnine ve okuyuşuna yönelik çözümüne katkı sunmak üzere eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir.

Ülkemizde giderek artan İlahiyat Fakültelerinin çok azında Kıraat Anabilim Dalı bulunmaktadır. Söz konusu bilim dalının az oluşunun en önemli sebeplerinden biri de Kıraat alnından akademik yeterliliğe sahip öğretim üyesinin yeteri düzeyde olmamasıdır. Bu nedenle kurulacak olan “Kıraat İlmi Enstitüsü” nün temel amaçlarından biri de İlahiyat Fakültelerindeki ihtiyacı karşılmaya katkı sağlamaktır.

Uzun yıllar medrese eğitim geleneğinin hâkim olduğu bölgemizde Arapça ve medrese ilimleri açısından köklü bir kültür oluşmuştur. Ancak bölgemiz açısından Kur’an ilimleri ve Kur’an kıraatı konusunda aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Bu nedenle açılacak olan Kırat İlmi Enstitüsünün yapacağı akademi çalışmalarla ilmi kaideler dâhilinde Kur’an okuma konusunda hem Bingöl’e hem de bölgede farkındalık oluşturacaktır. Ayrıca Enstitü, burada yapılacak çalışmalarla elde edilen kıraat nosyonunu, gerek halkımızla direkt iletişim halinde olan din görevlileri vasıtasıyla gerekse paydaş kurumlar eliyle geniş kitlelerine ulaştırmayı amaçlamaktadır.