Genel Bilgiler

MİSYON
Lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırmalarda ülkemiz kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, alanında ulusal ve uluslararası normlara göre eğitim ve öğretim alan, araştırmalar yapabilen, etik değerlere bağlı olan, öz güveni yüksek, yenilikçi, rekabetçi, üretken, liyakat sahibi ve insanlığa hizmet eden bilim insanları yetiştirmektir
VİZYON
Bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, öğretim ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün düzeyde araştırmalar yapabilen, ulusal ve uluslararası kesimlerce tanınan ve aynı zamanda kabul gören bir enstitü olmaktır.
TARİHÇE
Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü; 01/08/2019 tarihli ve 2019/1385 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur.