2022-2023 YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ YABANCI DİL (ARAPÇA) SINAV YERLERİ

-Yüksek Lisans Yabancı Dil (Arapça) sınavı 21.07.2022 tarihinde saat:10.00 'da Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Zemin Kat'ta yapılacaktır.

-Bilim Sınavı 21.07.2022 tarihinde saat 14.00’da İslami İlimler Fakültesi Zemin Kat Kıraat sınıflarında yapılacaktır.

 

Başvurusu " Onaylanmış " adaylardan, başvuru dilekçelerinde sınava girmek istediklerini beyan eden adaylar  "online başvuru belgesi" ile sınava girebileceklerdir. 

Başvurusu "Reddedilmiş" ve "Hatalı Başvuru" yapan adaylar sınava alınmayacaktır.

Yabancı Dil (Arapça) Sınavı Listesi İçin Tıklayınız

 

NOT: Sınava girecek aday listeleri sınav günü ilgili sınıfların kapılarında asılı bulunacaktır.