2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS FİNAL SINAV TARİHLERİ

Tarih

Saat

Dersin adı

Dersin hocası

18.01.2021

15:00

KİE 501: Kıraat İlmi

Öğr. Gör. İsmail KAYA

19.01.2021

15:00

KİE 513: Hafs Rivayeti

Hafiz Osman ŞAHİN

20.01.2021

15:00

KİE 800: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dr. Öğretim. Üyesi Sahip AKTAŞ

23.01.2021

15:00

KİE 508: Kıraat Metinleri

Prof. Dr. M. Emin MAŞALI

24.01.2021

15:00

KİE 505:Nuzul Dönemi Kur'an Tarihi

Prof. Dr.Mehmet DAĞ