2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VİZE SINAV TARİHLERİ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VİZE SINAV TARİHLERİ

Tarih

Saat

Dersin adı

 

Dersin hocası

 

19.04.2021

15:00

KİE 512:Kıraat Farklılıklarının İslam Düşünce Geleneğine Etkileri

Prof.Dr.Mehmet ÜNAL

 

20.04.2021

15:00

KİE 514:Nuzul Sonrası Dönem Kur'an Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Zülfi CENNET

 

21.04.2021

15:00

KİE 504:    Mushaf İmlâsı (Resmü’l-Mushaf)

HAFİZ OSMAN ŞAHİN

 

22.04.2021

15:00

KİE 510 : Oryantalistik Kur’an Araştırmaları ve Kıraat

Prof. Dr. Mehmet DAĞ