2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları

Tezli Yüksek Lisans  Sonuçları için Tıklayınız.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri 17-18 Eylül 2020
Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 18 Eylül 2020 saat 17:00
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı 21-23 Eylül 2020
   

 

NOT:

1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.

2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler.Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.