MEHMET ZÜLFİ CENNET

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ZÜLFİ CENNET

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Email : mzcennet@bingol.edu.tr

Dahili : 5579

Oda No : D/II-24


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İlahiyat Fakültesi  Selçuk Üniversitesi (Konya)  2002
Yüksek Lisans  Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD.  Yüzüncüyıl Üniversitesi  2010
Doktor   Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD.  Atatürk Üniversitesi  09.05.2016
Doçent      
Profesör    

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:        Tahir b. Aşûr ve Nesh Anlayışı

Doktora Tez Başlığı:                    Şerîf el-Murtazâ'nın Kur'ân Anlayışı ve Yorum Yöntemi

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

2004-2007 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip

2007-2010 Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezi İhtisas Kursu

2010-2011 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip 

2011-2012 Vaiz/Müftü V.

 

 

                              SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
DÖNEM DERS ADI DERS SAATİ
GÜZ

ARAPÇA (FONETİK)

24
BAHAR

ARAPÇA (FONETİK)

KUR'AN OKUMA VE TECVİD

20

8

 

Arapça (Kpds) : 73

1) "Tahir b. Âşûr'un Teorik ve Pratik Nesh Anlayışı", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD, Eylül 2015, Cilt: III, sayı: 6. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/buifd/article/view/5000184030/5000162532

2) "Şerîf el-Murtazâ'ya Göre Kur'ân'ın İ'caz Yönü: Sarfe", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ekim 2016, 17 sayı. (PDF)

3) "Mezhebî Kimliğin Belirlenmesinde Algı Yanılması –Şerîf el-Murtazâ’nın Şiîliği ve Mu‘tezilîliği-", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 18. sayı. (PDF)

1) Mehmet Zülfi CENNET, Şiî Usûlî Geleneğin Kur'an Yorumu (Şerif Murtazâ Örneği), Fecr Yayınları, 2016, Ankara.

1) “Kur'ân Nüzûlünün Medine Dönemi”, X. Tefsir Akademisyenleri Sempozyumu, (Katılımcı), 2013, Kahramanmaraş.

2) “Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı “Medya ve Kur’ân” Sempozyumu”, (Katılımcı, 23-24 Mayıs, 2014, Sakarya.

3) "Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı)" 27 – 29 Mayıs 2016 / Ankara.