EMRULLAH ÜLGEN

Dr. Öğr. Üyesi EMRULLAH ÜLGEN

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Email : eulgen230@hotmail.com

Dahili : 1783

Oda No : C/3-07


 

Yrd. Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Doğum Tarihi: 10.09.1979

Doğum Yeri: Karakoçan /ELAZIĞ

Medeni Hali: Evli

Askerlik Durumu: Yaptı

Eğitim Durumu:

2012 Doktora (İstanbul): İ‘râbü’l-Kur’ân’ın Tefsirdeki Yeri ve Önemi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı)

2006 Yüksek Lisans (Diyarbakır): Ebû İshâk es-Sa‘lebî ve el-Keşf ve’l-Beyân Adlı Tefsirindeki Metodu (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı)

2000 Lisans: (19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi )

Yabancı Diller: Arapça (Kpds: 82.5), İngilizce (KPDS: 66/ÜDS 67.5)

Deneyimler:

2015 -….Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği

2013-2015 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği (Yrd. Doç. Dr.) 

2011-2012 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı (Araştırma Görevliliği)

2009 -2011 İmam-Hatip

2006 -2009 İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi İhtisas Kursu

2004 -2006 İmam-Hatip

İdari Görev: Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2014-2015)

Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı (2016.....devam ediyor)

TEFSİR ANABİLİM DALI BŞK.

2009 -2011 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip

2006 -2009 İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi İhtisas Kursu

2004 -2006 Diyanet İşleri Başkanlığı İmam-Hatip 

Günümüz Tefsir problemleri

Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü

İ'râbu'l-Kur'ân

Çağdaş Tefsir Metinleri

İ'cazu'l-Kur'ân

Tefsir Metodolojisi

Arapça (Kpds: 82.5), İngilizce (KPDS: 66/ÜDS 67.5)

ARAP BELAĞATININ ÖZGÜNLÜĞÜ İLE İLGİLİ İDDİALAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Sosyal Araştırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 (PDF)

1. Nahivcilerle Belagatçıların Me’ânî Konularına Yaklaşımları ve Bunların MukayesesiŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/1, cilt: V, sayı: 9, s. 9-29 (PDF)

2.Kur’ân’da İ’râb Farklılıklarını Ortaya Çıkaran Faktörler ve Bunların Anlam Üzerindeki Etkileri, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/1, cilt: VI, sayı: 11, s. 7-32  (PDF)

3.Tefsir Metodolojisinde Sarf İlminin Yeri ve Önemi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016. (PDF)

 

1.Kader ve Denetim Odağı (Locus of Control) Bağlamında Kur’ân-Psikoloji İlişkisi, 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 13-14-15 Ekim, Fırat Üniversitesi. (PDF)

AKADEMİK TEFSİR ARAŞTIRMALARINDA İNTERDİSİPLİNER YÖNTEM VE

ÖNEMİ (SEMPOZYUM 27-29 MAYIS 2016)

Kur'ân'ın Anlaşılmasında İ'râbın Rolü