2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VİZE SINAV TARİHLERİ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VİZE SINAV TARİHLERİ

Tarih

Saat

Dersin adı

 

Dersin hocası

25.11.2020

15:00

KİE 513: Hafs Rivayeti

Hafiz Osman ŞAHİN

26.11.2020

15:00

KİE 800: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dr. Öğr. Üyesi Sahip AKTAŞ

27.11.2020

15:00

KİE 501: Kıraat İlmi

Öğr. Gör. İsmail KAYA

28.11.2020

15:00

KİE 505:Nuzul Dönemi Kur'an Tarihi

Prof. Dr.Mehmet DAĞ

29.11.2020

15:00

KİE 508: Kıraat Metinleri

Prof. Dr. M. Emin MAŞALI